Продукти за чиста земя и здрави растения

ЛУМБРЕКС

Органичен течен тор
Image
В опаковки от: 100 мл., 0.5 л., 1 л., 5 л., 20л.

ЛУМБРИКАЛ

биотор
Image
В опаковки от: 2л., 5 л., 30л.

ЧЕРВЕНИ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ

Image
Технология за отглеждането им

Характеристика на биотор Лумбиркал

Биоторът представлява екологично чист биопродукт и отговаря на всички стандарти за почвен обогатител и подобрител. Той е жив тор. Съдържа милиарди полезни микроорганизми, както и всички необходими за растенията макро и микро хранителни елементи във високи концентрации.

Биоторът е възможно най-пълноценния продукт за получаване на чиста и здрава почва.
Биоторът се използва за трайно подoбрение на изтощени и разрушени почви, както и за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие.

Използва се за непосредствено торене като комплексен тор с продължително действие в зеленчукопроизводството, цветарството, за създаване на трайни насаждения, за рекултивация на нарушени терени и др.

Препоръчителни норми:

  • като компонент към смеските за разсад, саксийни цветя, вкореняване и др. - 150 – 200 л./куб.м. смеска, еднократно;
  • зеленчукови култури на открито – 300-500 л./дка., еднократно;
  • зеленчукови култури в оранжерии – 200 мл./растение, двукратно – при засаждане и 20 дни по-късно;
  • картофи – 500-900 л./дка, еднократно;
  • ягоди – 300-350 л./дка., еднократно;
  • овощни дървета – 2.0 – 4.0 л./ дръвче, при засаждане и 1.0 – 3.0 л. /дръвче , пролетно подхранване;
  • лозя – 0.5 – 1.0 л./лозова пръчка, при засаждане и 0.5-1.5 л./лоза, пролетно подхранване;
  • рози – 1.0 - 2.0 л./роза, при засаждане и 1.0 – 1.5 л./роза, пролетно подхранване;
  • тревни площи – 200 – 300 мл./кв.м., предсеитбено и 150-250 мл./кв.м., подхранване;
  • рекултивация на нарушени терени – 250 – 350 л./дка.