ЗАЩО ОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ВЪГЛЕРОДА В ПОЧВАТА СА ВАЖНИ?

20220811_135849

Органичните вещества в почвата са източник на храна за почвената фауна и допринасят за биологичното разнообразие на почвите, функционирайки като резервоар на почвени хранителни вещества като азот, фосфор и сяра; те са основният фактор, допринасящ за плодородието на почвата. Органичният въглерод в почвата поддържа нейната структура, като подобрява физическата среда, за да могат корените да проникват в почвата. Органичните вещества абсорбират вода – те могат да задържат количество вода, равняващо се на около шесткратното им тегло – осигурявайки живот на растителността в естествено сухи и песъчливи почви. Почвите, съдържащи органични вещества, имат по-добра структура, която подобрява инфилтрацията на водата и намалява податливостта на почвата на уплътняване, ерозия, опустиняване и свлачища.

Само в здрава почва, можем да имаме здрави растения и само чрез здрави и силни растения почвата може да подобрявя сама себе си.

За консултация и доставки на органичен говежди тор - 0877 73 09 39

СОРТ СИБИЛА - разсад ягоди за успешен бизнес от Ra...
Първите грижи за ягодите след разсаждането им, са ...