МИСИЯТА НА АГРОНОМ СТЕФАН ГРОЗДЕВ Е РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРА У СТОПАНИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЗ ПЕСТИЦИДИ

МИСИЯТА НА АГРОНОМ СТЕФАН ГРОЗДЕВ
*За разлика от другите професионални услуги в този бранш, предлага интелектуален продукт, тъй като се е фокусирал върху технологиите за отглеждане.

Агроном Стефан Гроздев е сред утвърдените консултанти, чиято дейност е насочена към различни направления, но основно към ягодоплодните. Той е завършил пловдивския Аграрен университет със специалност „Обща агрономия". Дълги години работи в агросектора и последно в пловдивска компания. През 2019 г. започва собствен бизнес, като предлага консултации по земеделско производство и по-специално в сферата на агротехнологиите. Утвърждава се основно в областта на ягодоплодните, биозеленчуковите стопанства и в производството на някои зеленчуци. Предоставя професионални съвети на производители от цяла България, като значителна част от тях са от Търговишко, Разградско, Исперих, Самоковско, Пазарджишко и др. Сред успешните му експерименти е отглеждане на ягоди на 1500 м.н.в. в местността „Беглика".

-Професионалната ми мисия е да развивам култура у стопаните за практикуване на земеделие без съдържание на пестициди (био и еко) – посочи агрономът. – Работя и с клиенти, които прилагат органично земеделие и имат договори с преработватели. Гордея се, че лабораторни анализи доказват, че продукцията на клиентите ми е чиста от препарати. Значителна част от тях работят с чужди контрагенти, а е известно, че те подлагат стоката на изследване в независими лаборатории. Така чистата реколта доказва, че прилаганата технология за органично и биологично производство е ефективна,.
Обръщам специално внимание на рисковете при производството на ягодоплодни. Те съществуват през целия период, но особено са сериозни в периода на плододаване. В този момент не трябва да прекъсва растителната защита, а в същото време трябва да се прави и реколтиране. Затова технологията през цялата стопанска година трябва да бъде изпълнена точно, за да се минимизират предизвикателствата в критичните периоди.
При ягодите е важно плодовете да са здрави и устойчиви на съхранение. За съжаление при малините има много вредители точно, когато узряват. Сред тях са дрозофила сузуки, малиново комарче, агрилус…
В България има доста подходящи райони за отглеждане на ягодоплодни. „Меката" на тези култури е Кричим. Там почвите са леки, водопропускливи и топли, затова много добре се представят ранните сортове. Край този град узряват първите ягоди още към средата на април. Благоприятни условия за такива насаждения съществуват и в Пловдивско, Пазарджишко, Самоковско, както и в други планински и полупланински райони.
Самоковско е идеално за отглеждане на целогодишни сортове, които плододават от май до септември. Важното е, че лятото е прохладно, тъй като градът се намира на 950 м.н.в.
От изключително значение е и изборът на сорт спрямо местните условия. Заедно с партньори внасяме разсади от Италия, които отлично се адаптират към българския климат. Работим с едни от най-големите производители в този бранш от страната на ботуша. Предлагаме около 20-30 сорта. Сред най-търсените са „Клери", „Сибила", „Куики", „Албион", „Монтерей", „Гарда" и др.
Моята препоръка към производителите е да прилагат правилно агротехнологията и по възможност – без пестициди. Апелът ми е да бъдат отговорни към чистотата на продукцията – обобщи Стефан Гроздев.


Материал на Лилия ЛОЗАНОВА - www.agrovestnik.com

Консултации, продажба и доставка на разсад
Органични торове и тяхното приложение