Разсад ягоди - сорт Априка и Клери от @Razsadi.com

Разсад ягоди - сорт Априка и Клери
Сорт "Априка" и "Клери" доставени от @Razsadi.com на Николай Кузманов от гр. Кричим

🌱без загуби на растения след разсаждане
🌱здрави растения
🌱правилно развитие
🌱равномерно развитие

Razsadi.com работи заедно с вас за вашията успех! 

Споделено от партньори на Razsadi.Com
Консултации, продажба и доставка на разсад