ЛЕШНИЦИ

Лешници - фиданки

Image

Лешникови растения от италиански сортове с доказана сортова идентичност.

Произведени по метода на микроразмножаването в лаборатория от чист генетичен материал.

Доотглеждани на открито, което ги прави много силни и климатизирани към условията на околната среда.

Лешниците предпочитат леки, дренирани терени, издържливи са на кратки застудявания през зимата.

Препоръчително да се избягва засаждането им на места с късни пролетни мразове.